جستجوگر پیشرفته سایتعلل کوچکی سینه زنان و دختران
1 - علل هورموني :

الف : هورمون هاي فوليكولين-لوتئين : ( كه هر دو از هورمونهاي تخمدان هستند ) و در صورت كمبود آنها فقط با تجويز متخصص زنان بايد استعمال شوند.

ب : كم كاري تيروييد و هيپوفيز : نيز عامل بسيار نيرومندي محسوب ميگردد. در كل كمبود هورمونهاي تخمدان و هيپوفيز مولد كوچكي پستانهاست.......
تعداد بازديد : 26040